Kinderoppasdienst

Als je er als ouder eens tussenuit wil, een verplichting moet nakomen, een boodschap doen,… dan kan je beroep doen op de onze kinderoppasdienst.

Wie?
Onze kinderoppassers zijn meestal studerende jongeren en dus geen personeelsleden van de Gezinsbond. Zij hebben allemaal een dagje stage gelopen in een crèche en volgen jaarlijks een opleiding (bv EHBO).
Omdat het over studerende jongeren gaat is het soms moeilijk om aan de vraag te voldoen. De coördinator zal er echter alles aan doen om altijd de beste oplossing voor te stellen.

Verzekering
Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt: de burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen en lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Voor iedereen?
Om gebruik te maken van de kinderoppasdienst moet je lid zijn van de gezinsbond (neem contact met ons ledenonthaal als je nog geen lid bent).

Werkwijze
Afspraken worden steeds gemaakt met de coördinator dit is Conny Aerts.
Je kan haar bereiken via email maar ook telefonisch op het nummer 0487 61 31 68 en dit van maandag tot en met donderdag van 19:00u tot 22:00u.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *